Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  2. ข่าวประกาศจากโรงเรียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมของโรงเรียน

เริ่มต้นวันทุกๆเข้าด้วยความห่วงใย วันพฤหัสบดีที่ 3…

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #ณ โรงเรียน...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล...

อ่านต่อ...

กิจกรรมประจำวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 #โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบู...

อ่านต่อ...

แสดงความยินดีกับ แม่ครู ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร …

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำ...

อ่านต่อ...

รับรางวัลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2565-2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 อีกรางวัลแห่งความภาคภูม...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ …

ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเเรมกรีนเล...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งจัดขึ…

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นางวาสนา แม้นญาติ ...

อ่านต่อ...

ร่วมให้กำลังใจเยี่ยมไข้คุณพ่อของคุณครูบรรยง ลิละคร…

วันอังคารที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรี...

อ่านต่อ...

เริ่มต้นวันที่มีความหมายวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ…

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #ณ โรงเรียนเท...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 #โรงเรียนเทศบาลบ้า...

อ่านต่อ...

 ต้อนรับวันใหม่ ทุกๆเช้ากับบรรยากาศกิจกรรมภายในโรง…

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบาล...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยและความป…

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยและความป…

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้...

อ่านต่อ...

ได้รับบริการตัดผมฟรีจากพี่ๆ ช่างตัดผมร้าน BRABER S…

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบา...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบา...

อ่านต่อ...

เริ่มต้นของวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบา...

อ่านต่อ...

หน่วยศึกษานิเทศก์, ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการประเมิน…

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 #ณโรงเรียนเทศบาล...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรม...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเ...

อ่านต่อ...

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำค…

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #ณ โรงเรียนเท...

อ่านต่อ...

เดินแกว่งแขน หนองแวงไร้พุง

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 2566 #โรงเรียนเทศบาลบ้า...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบู...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 #โรงเรียนเทศบาลบ้า...

อ่านต่อ...

เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในทุกเช้าวันใหม่ว…

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #ณ โรงเรียนเทศบ...

อ่านต่อ...

ร่วมให้กำลังใจเยี่ยมไข้คุณแม่ของคุณครูหทัยมาศ เจร…

วันอังคาร ที่ 22เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียเ...

อ่านต่อ...

นักศึกษาปริญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมสังเ…

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแ...

อ่านต่อ...

ตรวจความพร้อม การจัดเตรียมเอกสาร ก่อนเข้ารับการนิเ…

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแ...

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเท…

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบาล...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 #โรงเรียนเทศบา...

อ่านต่อ...

bnw map

เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom