Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ เส้นทางอาหารปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งสอดคล้องกับนวัตกรรม 4 ป.คือ ป.ปลูก ป.ปรุง ป.ปรับ และ ป.ประยุกต์ นักเรียนออกไปเรียนรู้การจัดซื้อวัตถุดิบเอง เด็กได้เรียนรู้ชนิดของผักต่าง ๆ เช่น ผักกะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง ตะไคร้ ผักชีลาว ต้นหอม ใบแมงลัก สีสันของผักที่แตกต่าง รสชาติ โภชนาการที่ได้รับ และเลือกวัตถุดิบให้พอเหมาะกับจำนวนผู้บริโภค ไม่เหลือทิ้ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในการดำเนินงาน และเมนูที่นักเรียนฝึกปฏิบัติในวันนี้คือ อ่อมหมู +แตงโม
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWAN
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม
ภาพถ่าย : คุณครูเพชรดา ศรีน้อย
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom